Mesafeli Satış Sözleşmesi | Full Leather Hakiki Deri Ürünler
Anasayfa  /  Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

fulleather.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamdaki Satış Sözleşmesidir.
 
Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
fulleather.com
 
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: fulleather.com e-ticaret mağazasından alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
 
Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürün; Türü, Miktarı, Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  
5.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözlenmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
5.6 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini isteme hakkına sahiptir.
5.7- İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
 
Madde - 6
CAYMA HAKKI:
ALICI, Sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalajının hiç açılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır. ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde ürünü SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Kişiselleştirilmiş ürünler, (üzerine yazı yazdırma gibi) için cayma hakki kullanılamaz.

Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.